Vår engagemang till sekretess

Din sekretess är viktig för oss. Den här utsagan beskriver villkoren som hartransplantation.biz ska följa avseende användarnas sekretess.

Hur vi samlar information

Utsagan gäller all information som samlas eller lämnas in till hartransplantation.biz. På vissa sidor man kan beställa en personlig tid med en läkare, fråga efter en bild konsultation, ställa en fråga om håravfall, eller anmäla sig till ett av våra Öppna Hus. På dessa sidor samlas, bland annat, följande typer av personliga uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • E post adress
  • Telefon nummer
  • Kön
  • Remisser

Hur vi använder informationen

Vi använder angivna e-post adresser för att svara på mejl. Sådana adresser används inte i något annat syfte och delas inte med utomstående. Vi använder aldrig informationen som kan leda till identifiering, som vi samlar online, på ett annat sätt än det beskrivna utan att ge patienten möjligheten att välja bort eller förbjuda sådan användning.

Vår engagemang till data säkerhet

För att förhindra icke auktoriserad tillgång, upprätthålla korrekt data och säkra korrekt användning av informationen har vi installerat lämpliga fysiska, elektroniska och lednings förfaranden som skyddar och säkrar informationen vi samlar in online.

Andra webbsidor

Denna sida innehåller länkar till andra webbsidor. Även om vi strävar efter att bara länka till webbsidor som har samma standard och respekt för sekretess som vi har, är vi inte ansvariga för andra sidors sekretesspolicyn. Om du har frågor avseende denna utsaga, skicka ett mejl till support@hartransplantation.biz

Medicinisk ansvarfriskrivning

Syftet med vår webbsida – som finns på adressen www.hartransplantation.biz – är att förse allmänheten med generell information om hårrestaurering. Informationen som anges på webbsidan ska inte användas till medicinisk diagnos och/eller behandling.

Hur ska du kontakta oss

Om du har andra frågor avseende denna sekretesspolicy, kan du nå oss genom att fylla i vårt kontaktformulär eller skicka ett mejl.