Manligt håravfall hos män – Orsaker

Manligt håravfall, eller håravfall är något de flesta män upplever åtminstone en viss grad av håravfall i sina liv. Dessa siffrorna ökar konstant med åldern. Upp till slutet av 20 års åldern upplever ca 12% av männen manligt håravfall. När en man når 50 års åldern, så har han mer än 50% chans att visa någon genetisk skallighet. Se tabellen längst ner på sidan för en bild av hur förekomsten av manligt håravfall ökar med åldern.

Håravfallets psykologiska effekter varierar mycket, vissa människor märker inte att de förlorar hår, medan vissa män kan påverkas så starkt så att även en liten mängd av håravfall kan begränsa deras förmåga att känna sig bekväm i sällskapliga situationer och hindra deras normala funktion på jobbet. Det är alltså viktigt att de som har ovanliga svårigheter med håravfall ska få psykologiskt stöd eller hjälp, men också medicinsk behandling. Vi har skrivit mer om: hantera sina känslor och få håret tillbaka i ett annat inlägg.

manligt håravfall

Manligt håravfall är vanligt bland män

Den i särklass vanligaste orsaken till männens håravfall är androgenetisk alopeci, som också kallas för “manligt håravfall” eller “vanlig skallighet.” Den orsakas av det manliga hormonet dihydrotestosteron (eller DHT) via effekter på de genetiskt känsliga hårsäckarna. DHT orsakar håravfall hos männen genom att förkorta växt fasen av hårcykeln, som betyder att hårsäckarna blir mindre och producerar progressivt kortare, smalare hår till de slutligen försvinner.

 

Klassificering

Norwood klassificeringen, som publiceras 1975 av Dr. O’tar Norwood, är den mest använda klassificeringen av manligt håravfall. Den beskriver två stora typer och flera andra mindre vanliga typer. Enligt den vanliga Norwood skalan, två områden av håravfall- en bitemporal nedgång och förtunning av kronan- gradvis förstoras och smälter ihop till hela framsidan, toppen och kronan (vertex) i hårbotten är kala.

Diagnos

Diagnosen av håravfall hos män brukar vara okomplicerad. Man gör den genom att observera ett “mönster” i håravfallet och konfirmerar den genom att observera miniatyriserat hår i områden där hårväxten har tunnat ut. Denna miniatyrisering – den gradvisa minskning av hårstråets diameter och längd orsakad av androgyner – kan observeras med hjälp av en densitometer.
Behandling av mäns håravfall

Mediciner

Det finns en del medicinska behandlingar och naturliga hårbehandlingar som kan uppskjuta eller hindra håravfallet i dess tidiga stadium. Medicinska behandlingar har förbättras väldigt mycket under åren, speciellt efter medicineringen minoxidil (Rogaine) introducerades 1982 och oral medicinering finasteride (Propecia) 1998.

Kirurgisk hårrestaurering

Kirurgisk hårtransplantation har också utvecklas under åren, från de gamla “pluggy” metoderna – som brukade använda stora och onaturliga ympar av hår – till de moderna metoder av Follikulär Enhet Transplantation (FUT) och Follikulär Enhet Utdragning (FUE), som betyder att hår transplanteras på ett sätt som ger väldigt naturliga resultat. Dr. Bernstein var pionjären som upptäckte dessa procedurer som används fortfarande av hårtransplantations kirurger över hela världen. Bernstein Medical-Center för Hårrestaurering är den första hårrestaurerings central på Östra Kusten som använder ett robotiskt FUE system. Följ den post-op utveckling av en av våra hårtransplantations patienter nedan.

Hår kloning

Ett antal framsteg har gjorts för att göra det möjligt för läkare att klona en persons hår, men vissa hinder kvarstår fortfarande. Under nästa årtionde ser vi fram emot ytterligare framsteg inom grundläggande vetenskap och klinisk forskning av hårkloning med syften att restaurera en persons hela huvud med hår.

Läs mer ingående om håravfall här och behandlingar.

One Response to “Manligt håravfall hos män – Orsaker”

Leave a Reply